Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Straż Graniczna w czasie epidemii COVID-19

2020-06-04
Straż Graniczna w czasie epidemii COVID-19Pandemia koronawirusa sprawiła, że większość państw zdecydowała się na zamknięcie swoich granic z troski o zdrowie obywateli. Nie inaczej jest w przypadku Polski, która od dnia 15 marca 2020 r. przywróciła tymczasowo kontrolę na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, zachowując ją na granicy zewnętrznej z Białorusią, Rosją i Ukrainą. Wjazdy i wyjazdy z kraju odbywają się tylko w wyznaczonych miejscach, co w połączeniu z kontrolami w portach morskich i na lotniskach wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników Straży Granicznej.

Tymczasowa kontrola na granicach wewnętrznych

Uregulowaniem prawnym, które określa przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej, jest kodeks graniczny Schengen. W myśl art. 28 ust. 1 tego dokumentu, w wyjątkowych sytuacjach państwa członkowskie mogą w trybie natychmiastowym przywrócić swoją kontrolę graniczną. Właśnie taką sytuacją jest stan zagrożenia epidemicznego spowodowany narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za wywoływanie choroby COVID-19. Zmiany związane z kontrolą na granicach wewnętrznych oraz zewnętrznych obowiązują przede wszystkim cudzoziemców, którzy planują wjechać do Polski. Ich celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 na terytorium kraju. Granice wewnętrzne Polski od dnia 15 marca można przekraczać jedynie w wyznaczonych miejscach, strzeżonych przez Straż Graniczną. Na granicy lądowej miejsc takich jest aktualnie 37:
 • 15 na granicy z Czechami,
 • 5 na granicy ze Słowacją,
 • 15 na granicy z Niemcami,
 • 2 na granicy z Litwą.
Dodatkowo kontrolę graniczną prowadzi się obecnie w 4 portach morskich i na 17 lotniskach. Takie zwiększenie ilości obowiązków dla pracowników Straży Granicznej, stanowi duże obciążenie personalne, dlatego do pomocy została oddelegowana również Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.

Kontrola na granicach zewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał także rozporządzenie, na mocy którego czasowemu zawieszeniu lub ograniczeniu podlegają niektóre przejścia graniczne granic zewnętrznych. Do odwołania więc zawieszono ruch graniczny na 2 przejściach z Federacją Rosyjską, 5 przejściach z Białorusią oraz 7 przejściach z Ukrainą.

Kontrole graniczne w dobie pandemii koronawirusa

Zadaniem pracowników Straży Granicznej jest kontrola ruchu osób wjeżdżających do Polski na drogach lądowych, morskich oraz lotniczych. Od 15 marca tego roku aż do odwołania personel Straży Granicznej do naszego kraju może wpuścić jedynie:
 • obywateli Rzeczpospolitej Polskiej wracających do kraju,
 • cudzoziemców, którzy pozostają w związku małżeńskim lub są dziećmi obywateli naszego kraju, a także tych, którzy pozostają pod stałą opieką rodaków,
 • cudzoziemców, którzy w czasie kontroli okażą Kartę Polaka,
 • szefów misji dyplomatycznych i członków zespołu dyplomatyczno-konsularngo posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin,
 • cudzoziemców, którym zostało nadane prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski,
 • cudzoziemców posiadających prawo do pracy w Polsce na zasadzie identycznej, jak rodacy RP,
 • osoby z aktualnym zezwoleniem na pracę, pracę sezonową oraz posiadające oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców na terytorium Polski,
 • kierowców, którzy prowadzą pojazdy dostawcze i zajmują się transportem towarów pomiędzy krajami.
Dodatkowo komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody od głównego komendanta może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd do Polski w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2020
pixelpixel