Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jakie są różnice w wyposażeniu strażaków pożarnych w różnych jednostkach (np. JRG, OSP, PSP)?

2023-08-28
Jakie są różnice w wyposażeniu strażaków pożarnych w różnych jednostkach (np. JRG, OSP, PSP)?

Współczesne służby mundurowe są filarami bezpieczeństwa społeczeństwa. Strażacy w każdej chwili są gotowi do podjęcia akcji i ryzykują własne życie, by uratować innych. Choć ich cel pozostaje wspólny, to wyposażenie i umundurowanie strażaków różni się w zależności od przynależności do różnych jednostek - w zależności, czy są to Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG), Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) w danych miejscowościach czy Państwowa Straż Pożarna (PSP).

Jakie są różnice między PSP i OSP oraz JRG? Poznajcie najważniejsze kwestie dotyczące jednostek śmiałków, którzy na służbie ratują nasze życie i dobytek.

Różnice między PSP a OSP - wyposażenie i umundurowanie

Podstawowym elementem wyposażenia strażaka jest oczywiście umundurowanie. Przez wiele lat jedną z najbardziej widocznych różnic w umundurowaniu była kolorystyka hełmów, odróżniająca członków OSP od funkcjonariuszy PSP. I jeśli chodzi o wyposażenie - w tym kontekście najważniejsze różnice między PSP a OSP dotyczą właśnie kolorystyki. Konkretniej: złote barwy dla strażaków działających w jednostkach PSP oraz srebrne dla ochotników z OSP. Różnica w kolorystyce mundurów PSP i OSP nie ogranicza się jednak wyłącznie do hełmów. Emblematy, logotypy i identyfikatory noszone na strojach również podlegają ściśle określonym wzorom, co wymusza zgodność z obowiązującymi przepisami i regulaminami.

Dostępne wzory mundurów OSP prezentowane przez niektórych producentów umundurowania nie zawsze są zgodne z wymogami prawnymi. Istnieje ryzyko, że oferowane produkty naruszają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Uchwale w sprawie regulaminu umundurowania Związku OSP RP - tyczy się to m.in. rodzajów i kolorystyki godeł na tarczach noszonych na rękawie oraz identyfikatorów imiennych.

Różnice w dystynkcjach pomiędzy PSP a OSP

Stopnie funkcyjne w Państwowej Straży Pożarnej są reprezentowane poprzez dystynkcje, które znajdują się na wielu elementach odzieży strażackiej. Bez względu na korpus, w którym służą strażacy, istnieje 19 różnych stopni służbowych, każdy z nich przypisany do jednego z czterech korpusów. Dystynkcje PSP nie tylko wskazują na funkcję i rangę strażaka, ale również są zobowiązującym symbolem, odzwierciedlającym stosunki służbowe i rozwój kariery zawodowej.

W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych - dystynkcje to odznaki, które są przypinane na kołnierzu munduru lub lewej kieszeni koszuli letniej. Każda odznaka wskazuje na rangę i funkcję w strukturach OSP. Wzory i sposób umieszczania dystynkcji OSP został ściśle uregulowany przez Regulamin Umundurowania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, co zapewnia jednolity wygląd oraz odzwierciedla istniejący status.

Jakie są różnice między JRG a PSP i OSP?

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG) są integralnym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 1995 roku - system wyznacza standardy i procedury dla działań ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska.

To zaawansowane jednostki, które nie tylko samodzielnie prowadzą działania, ale także sprawnie współpracują z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w danym obszarze oraz rozpoznają zagrożenia, które wymagają podjęcia właściwych działań ratowniczych.

Jakie kwestie stanowią najważniejsze różnice między PSP i OSP a JRG? Tu w kontekście wyposażenia należy wymienić wszelki specjalistyczny sprzęt, którym dysponują jednostki JRG w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Różnice między JRG a PSP - sprzęt wykorzystywany w akcjach

Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i wyposażeniu każda jednostka JRG jest w stanie sprostać różnorodnym sytuacjom kryzysowym. Ich flota obejmuje szereg pojazdów specjalistycznych, które umożliwiają skuteczną interwencję. Samochody pożarnicze z zbiornikami na wodę, autopompami i motopompami są fundamentem działań gaśniczych, podczas gdy samochody specjalne ratownictwa technicznego, z podnośnikami czy dedykowanymi ratownictwu chemicznemu, umożliwiają skuteczną reakcję na różnorodne sytuacje.

Każda formacja służb mundurowych, które poświęcają swoje życie, aby ratować obywateli w niebezpiecznych sytuacjach ma swoją specyfikę w kwestii wyposażenia. Mamy nadzieję, że po lekturze wiecie już więcej na temat różnic pomiędzy PSP, OSP i JRG!

pixelpixel