Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Stopnie w państwowej straży pożarnej - jakie wyróżniamy?

2023-11-13
Stopnie w państwowej straży pożarnej - jakie wyróżniamy?

Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom i ich dobytku jest absolutnie kluczowa. Odzież PSP pozna każdy, a strażacy to prawdziwi bohaterowie - lecz by działać tak sprawnie potrzeba odpowiedniej organizacji. Dlatego właśnie działalność PSP opiera się na zorganizowanej strukturze, której fundamentem są stopnie służbowe.

Jakie są stopnie służbowe w Straży Pożarnej? Z czego wynika ten podział? Czytajcie dalej - wszystkiego się dowiecie.

Skąd bierze się hierarchia stopni w PSP?

Precyzyjne zasady i wytyczne dotyczące stopni w Straży Pożarnej są określone prawnie - taka organizacja zapewnia klarowność, sprawiedliwość i spójność w awansowaniu strażaków. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej wyznacza porządek korpusów i stopni, stanowiąc fundament dla hierarchii służbowej w PSP.

Stopnie szeregowe Państwowej Straży Pożarnej

Zanim strażak zacznie działać jako podoficer Straży Pożarnej, musi przejść przez stopnie szeregowe, które kształtują go jako kompetentnego profesjonalistę. To tutaj, na najniższym szczeblu, zaczyna się ich służba, a każdy z wymienionych stopni Państwowej Straży Pożarnej symbolizuje etapowy rozwój umiejętności, doświadczenia i zaangażowania. Są to:

 • strażak,
 • starszy strażak.

Stopnie podoficerskie w PSP

Starszy strażak w ramach awansu przechodzi do korpusu podoficerów PSP. Zgodnie z prawnie ustanowioną hierarchią stopnie w tym korpusie to kolejno:

 • sekcyjny,
 • starszy sekcyjny,
 • młodszy ogniomistrz,
 • ogniomistrz,
 • starszy ogniomistrz.

Stopnie w korpusie aspirantów PSP

Wyżej w hierarchii stopni Państwowej Straży Pożarnej plasują się aspiranci. W ramach korpusu aspirantów możemy wymienić następujące stopnie:

 • młodszy aspirant,
 • aspirant,
 • starszy aspirant,
 • aspirant sztabowy.

Stopnie oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej

Na tym etapie strażak nie tylko realizuje on zadania operacyjne, ale także kieruje i zarządza zespołami ratowniczymi. Stopnie oficerskie oznaczają znacznie więcej niż tylko podniesienie rangi służbowej - do obowiązków strażaka dochodzą także planowanie, organizowanie i dowodzenie akcjami ratowniczymi.

 • młodszy kapitan - stopień otrzymany po ukończeniu Akademii Pożarniczej bądź spełnieniu określonych wymogów kwalifikacyjnych,
 • kapitan - stopień plasujący strażaka w hierarchii na podobnym miejscu, co stopień porucznika w Wojsku Polskim
 • starszy kapitan - stopień odpowiadający stopniu kapitana w Wojsku Polskim i innych formacjach mundurowych; w Komendzie Głównej PSP może działać na stanowisku specjalisty bądź pomocnika dyżurnego operacyjnego. 
 • młodszy brygadier - stopień otwierający drzwi do kierowania zespołami. Młodsi brygadierzy są liderami i odpowiedzialni za nadzór nad podoficerami.
 • brygadier - strażacy w stopniu brygadiera pełnią kluczowe role jako kierownicy sekcji lub działów, nadzorując szersze obszary działań.
 • starszy brygadier - oznacza jeszcze większą odpowiedzialność strażaka. Starsi brygadierzy pełnią kluczowe funkcje w zarządzaniu i planowaniu operacji PSP.
 • nadbrygadier - tu już zaczyna się przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektorskich. Mogą zostać zastępcami dyrektorów przewodniczących konkretnym departamentom.

Jak rozpoznać stopnie Państwowej Straży Pożarnej na mundurze strażaka?

Służą do tego dystynkcje PSP - stanowią nie tylko ozdobę munduru, ale przede wszystkim czytelny symbol hierarchii i poziomu doświadczenia danego strażaka. To również symbol przynależności do zaszczytnego grona strażaków, którzy z poświęceniem służą społeczeństwu w najtrudniejszych chwilach i najbardziej niebezpiecznych sytuacjach.


Pamiętajmy, że każdy ze stopni w PSP wiąże się z określonymi obowiązkami i odpowiedzialnościami. Stopnie nie tylko odzwierciedlają doświadczenie i wiedzę strażaków - hierarchia jest kluczowym elementem skutecznej organizacji działań ratowniczych.

pixelpixel