Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jakie są różnice między stopniami policyjnymi a wojskowymi?

2023-04-18
Jakie są różnice między stopniami policyjnymi a wojskowymi?

Stopnie wojskowe a policyjne

Hierarchia stopni wojskowych, jakie występują Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, została powielona w innych służbach mundurowych, w tym Policji. Oznacza to, że tytuły wojskowe mają swoje odpowiedniki w tytułach policyjnych. Najpierw przyjrzyjmy się hierarchii wojskowej, która została ustalona jako pierwsza. 

Struktura stopni wojskowych

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej każda jednostka posiada swoje własne stopnie wojskowe, które są noszone przez żołnierzy na mundurach. Oznaki stopni mogą znajdować się na piersiach, naramiennikach, nakryciach głowy lub na rękawach mundurów, w zależności od konkretnej jednostki. Aktualnie istnieją trzy główne korpusy w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych: szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych. Podoficerowie składają się z podoficerów młodszych i podoficerów starszych, a oficerowie z oficerów młodszych, oficerów starszych i generałów. Żołnierze mogą awansować na wyższe stopnie wojskowe w miarę zdobywania doświadczenia i kwalifikacji. Jednak w przypadku naruszenia dyscypliny lub popełnienia przestępstwa, mogą zostać zdegradowani na niższy stopień przez sąd wojskowy jako środek karny.

Warto zaznaczyć, że stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej różnią się od tych w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych, nie tylko pod względem nazewnictwa, ale również wyglądu. W korpusie szeregowych znajdują się marynarze, starsi marynarze oraz starsi marynarze specjaliści, którzy pełnią funkcję podobną do szeregowych w pozostałych jednostkach. Z kolei do korpusu podoficerów należą młodsi i starsi podoficerzy. W młodszej grupie znajdują się mat, starszy mat, bosmanmat, bosman, starszy bosman oraz młodszy chorąży marynarki. Natomiast do podoficerów starszych zalicza się chorążego marynarki, starszego chorążego marynarki oraz starszego chorążego sztabowego marynarki. Korpus oficerów to oficerowie młodsi (podporucznik marynarki, porucznik marynarki oraz kapitan marynarki), oficerowie starsi (komandor podporucznik, komandor porucznik oraz komandor) oraz admirałowie (kontradmirał, wiceadmirał, admirał floty oraz admirał). Sprawdź dostępne w naszym sklepie stopnie na beret wojskowy.

Struktura stopni policyjnych

Od 2001 roku obowiązuje nowa hierarchia stopni policyjnych, która zawiera sześć korpusów. W korpusie szeregowych znajdują się posterunkowi i starsi posterunkowi, a w korpusie podoficerów sierżanci, starsi sierżanci oraz sierżanci sztabowi. Aspiranci skupieni są w osobnym korpusie, dzieląc się na młodszych aspirantów, aspirantów, starszych aspirantów oraz aspirantów sztabowych. Korpus oficerów młodszych składa się z podkomisarzy, komisarzy oraz nadkomisarzy, a korpus oficerów starszych z podinspektorów, inspektorów młodszych oraz inspektorów. Generałowie, czyli najwyżsi rangą funkcjonariusze, dzielą się na nadinspektorów oraz generalnych inspektorów.

Stopnie wojskowe i policyjne - różnice

Mimo swych podobieństw, tytuły przyznawane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji mają swoje różnice. Po pierwsze, hierarchia stopni wojskowych jest nieco bardziej rozbudowana niż jej policyjny odpowiednik. Po drugie, na odznaczeniach występujących na mundurach używane są nieco inne symbole, zwłaszcza w przypadku wyższych rang. Również odpowiedzialność, jaka ciąży na policjantach i żołnierzach, jest różna. Obowiązki wojskowe skupiają się na strategii, taktyce i umiejętnościach bojowych, podczas gdy w policji kładzie się większy nacisk na umiejętności interwencyjne, negocjacje i przestrzeganie prawa.

pixelpixel