Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jakie są poszczególne stopnie wojskowe i ich odpowiedniki w cywilnym świecie?

2023-04-26
Jakie są poszczególne stopnie wojskowe i ich odpowiedniki w cywilnym świecie?

Stopnie wojskowe - rodzaje

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej istnieją trzy główne korpusy: szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych. Podoficerowie dzielą się na podoficerów młodszych i podoficerów starszych, a oficerowie na oficerów młodszych, oficerów starszych i generałów. Awans na wyższy stopień wojskowy jest możliwy po zdobyciu określonego doświadczenia i kwalifikacji, jednak warto pamiętać, że popełnienie przestępstwa lub naruszenie dyscypliny może wiązać się degradacją na niższy stopień przez sąd wojskowy, który zastosuje takie działanie jako środek karny. Oznaczenia różnych typów stopni wojskowych mogą znajdować się na różnych częściach munduru, w zależności od jednostki. Najczęściej jednak są noszone na piersi, naramienniku, nakryciu głowy lub na rękawach mundurów. 

Typy stopni wojskowych a świat cywilny

Czy rodzaje stopni wojskowych mają swoje odpowiedniki w cywilnym świecie? Nie, hierarchia tytułów wojskowych odnosi się jedynie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i jej poszczególnych jednostek, czyli Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Warto jednak pamiętać, że typy stopni wojskowych były inspiracją dla innych służb mundurowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna czy Służba Graniczna, co oznacza, że w wielu wypadkach mają one swoje odpowiedniki właśnie w tytułach innych oficjalnych jednostek. 

Jakie typy stopni wojskowych funkcjonują obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

Jak już wspomnieliśmy, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej istnieją trzy korpusy wojskowe: szeregowych, podoficerów i oficerów. Pierwszy z nich obejmuje szeregowych, starszych szeregowych i starszych szeregowych specjalistów. Szeregowi to żołnierze, którzy dopiero dołączyli do Wojska i zaczynają swoją karierę w danych jednostkach. Są głównie odpowiedzialni za wykonywanie poleceń przełożonych oraz za utrzymanie swojego sprzętu i wyposażenia w dobrym stanie. Starsi szeregowi mają nieco szersze obowiązki i mogą szkolić i przygotowywać szeregowych do wykonywania zadań oraz odpowiadać za utrzymanie dyscypliny w jednostce wojskowej.

Korpus podoficerów składa się podoficerów młodszych i starszych. Do pierwszej grupy należą takie stopnie jak kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży, natomiast do drugiej chorąży, starsi chorąży i starsi chorąży sztabowi. W zależności od posiadanego tytułu podoficerowie mogą być odpowiedzialni za mniejsze lub większe grupy żołnierzy, a ich zadania obejmują m.in. organizowanie i nadzorowanie ćwiczeń, kontrolowanie wyposażenia, prowadzenie raportów i dokumentacji oraz pełnienie roli mentora dla żołnierzy z niższymi rodzajami stopni wojskowych

Ostatni korpus - oficerski - obejmuje oficerów młodszych (podporuczników, poruczników i kapitanów), starszych (majorów, podpułkowników oraz pułkowników) i generałów (generałowie brygady, generałowie dywizji, generałowie broni oraz generałowie). Oficerowie, jako najwyżsi rangą żołnierze, mają na swoich barkach zarówno zadania administracyjne, jak i taktyczne. Są odpowiedzialni za koordynowanie działań wojskowych oraz za zapewnienie wysokiej jakości szkolenia dla swoich podwładnych. Zajmują się również planowaniem i koordynowaniem działań logistycznych.

pixelpixel